1. Audit en Advies

Audit & Advies

Is jouw netwerk afdoende beschermd tegen cybercriminelen?
Zorg je momenteel voor voldoende betrouwbare back-ups?
Hoe snel ben je opnieuw up and running na een uitval van je netwerk?
Is de facturatie van je IT-diensten transparant en begrijpelijk?
Is jouw onderneming klaar voor het GDPR-tijdperk?

De optimale IT-infrastructuur voor jouw onderneming moet goed worden uitgedacht.  Om je behoeften en ambities te leren kennen, luisteren wij bij het begin van onze samenwerking eerst aandachtig naar jouw ondernemerstaal.

We kijken

Vervolgens maken we een grondige audit van de bestaande toestand.
We lichten je computer- en serverapparatuur door en bekijken de manier waarop je data verzamelt, verwerkt en opslaat.  We hebben daarbij buitengewone aandacht voor de beveiliging van je data.  Voor bedreigingen van buitenaf maar ook voor interne risico's.

We geven raad en bieden blijvend bijstand

Op basis daarvan zijn we in staat om een helder advies te formuleren om je computer- en datanetwerk te optimaliseren.  Ook met betrekking tot jullie omgang met data geven we helder advies, zodat ook de geldende en op stapel staande regelgeving (GDPR) jou geen verdere zorgen opleveren.

Wens je meer info over de diensten van ittes it?