Customer Relationship Management

Service - Support - Succes

Automatiseer uw bedrijfsprocessen met een CRM of ERP pakket

Customer Relationship Management


CRM staat voor Customer Relationship Management, ofwel de manier waarop een organisatie de relatie en interactie met (potentiële) klanten beheert. Een CRM-systeem is voor veel bedrijven een instrument om voeling te houden met hun klanten, processen te stroomlijnen en meer winst te genereren.

Ittes IT werkt met verschillende systemen zoals bv. Salesforce en Filemaker.
Na een doorlichting en analyse van de bestaande systemen stelt Ittes IT een CRM pakket voor dat het best aansluit op de behoeften van uw bedrijf.

Enterprise Resource Planning


ERP is een afkorting die staat voor Enterprise Resource Planning. Bij ERP gaat het om zakelijke processoftware waarmee de financiën, toeleveringsketen, operaties, rapportage, productie en HR-activiteiten van een bedrijf worden beheerd en geïntegreerd. Uiteraard werken de meeste bedrijven met een financieel en operationeel systeem maar de meeste software op de markt gaat niet verder dan de dagelijkse bedrijfsvoering en draagt niets bij aan bedrijfsgroei in de toekomst.

Ittes IT analyseert en bekijkt de huidige processen en stelt in functie daarvan een ERP pakket voor dat perfect aansluit bij de behoeften van uw bedrijf.


Implementatie

Voor de implementatie van start kan gaan dient er eerst een verkennend gesprek plaats te vinden.  Zo kunnen we de wensen en verwachtingen van uw bedrijf in kaart brengen en een CRM platform voorstellen.  Nadien gaan we over naar een uitgebreide analyse samen met de toekomstige CRM Super Users van uw bedrijf.


Maat-
ontwikkeling

Onze gecertificeerde developers kennen onze CRM systemen als hun broekzak en hebben de nodige vaardigheden om elk bedrijfsproces, zowel simpel als complex, om te zetten in een gebruiksvriendelijke module.


Consultancy &
Opleiding

Heb je het gevoel dat je je huidige CRM systeem niet ten volle aan het benutten bent?  Wij analyseren graag uw gebruik en optimaliseren waar mogelijk.

Wens je meer info over de diensten van Ittes IT?